Chính sách hoàn lại tiền

Vì Trang web cung cấp hàng hóa không hữu hình, không thể thu hồi nên chúng tôi không hoàn lại tiền sau khi mua sản phẩm mà bạn xác nhận trước khi mua bất kỳ sản phẩm nào trên Trang web.

Tuy nhiên, bạn có thể đăng ký DEMO hoạt động đầy đủ miễn phí và dùng thử dịch vụ trước khi mua hàng.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Chính sách hoàn lại tiền này, bạn có thể gửi email tới This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 22 tháng 4 năm 2021

Refund policy

Since the Website offers non-tangible, irrevocable goods we do not provide refunds after the product is purchased, which you acknowledge prior to purchasing any product on the Website.

You may however sign up for a free fully functioning DEMO and try the service before making a purchase.

Contacting us

If you would like to contact us concerning any matter relating to this Refund Policy, you may send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This document was last updated on April 22, 2021